De ene view is de andere niet: zo wordt jouw video data berekend

Data staat vaak centraal in het marketingplan. Het wordt gebruikt om te kijken of doelen behaald zijn, welke soort content succesvol is bij de doelgroep, en welke richting het bedrijf zal inslaan in de toekomst. Waar vaak niet naar gekeken wordt, is hoe bepaalde data nu eigenlijk berekend wordt. In dit artikel maken we een breakdown van hoe 15 sociale media platformen video views berekenen voor organische content of betaalde advertenties. 

Het onderscheid tussen de belangrijkste videoplatformen

Zoals hierboven vermeld, wordt data vaak centraal gezet, maar minder hoe deze berekend wordt. Om zeker te weten dat organische en betaalde content bereikt wat je ervan had verwacht en een eerlijke vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende platformen, moet je weten wat er precies achter deze data zit. Er is namelijk een groot verschil tussen een video die een of zes seconden bekeken wordt, en toch tellen ze soms allebei als ‘een view’. We hebben de belangrijkste videoplatformen hieronder opgedeeld in vier categorieën, van een ruime naar een strenge interpretatie.

Wanneer een statistiek niet gaat over een advertentie-view maar enkel geldt voor een organische view, dan zie je dit symbool * staan.

Categorie 1: een impressie is een view

Platformen in deze categorie:

 • Pinterest: wanneer het op de feed verschijnt
 • Snapchat*: wanneer een snap geopend wordt
 • Vimeo*: wanneer de video is afgespeeld voor welke tijd dan ook

Met platformen waarbij een impressie een view is, moet je oppassen. Een impressie en een view worden misschien wel vaker door elkaar gebruikt, het is toch slimmer om ze van elkaar te onderscheiden. Deze platformen geven soms een vertekend beeld aan hun gebruikers omdat ze geen of weinig onderscheid maken tussen wie een post echt gezien heeft en op wiens tijdlijn de post gewoon is gepasseerd.

Voornamelijk Pinterest is een opvallende naam in deze categorie. Dit is het enige van de grote platformen dat ook bij advertenties impressies als views telt. Hou hier dus rekening mee als je advertenties draait op Pinterest.

Vimeo staat ook in deze categorie vermits het een belangrijk videoplatform is, maar aangezien er geen ads op dit platform kunnen worden gedraaid en het vooral gebruikt wordt om video’s te hosten, zou je kunnen argumenteren dat dit platform ook geen nood heeft aan een onderscheid tussen views en impressies.

Categorie 2: een paar seconden volstaan

Platformen in deze categorie:

 • X: 2 seconden op minstens 50% van het scherm
 • Snapchat video ads: 2 seconden
 • Facebook: 3 seconden
 • Instagram: 3 seconden
 • LinkedIn: 3 seconden
 • Reddit: 3 seconden
 • Tumblr: 3 seconden
 • Dailymotion: 3 seconden
 • Quora: 3 seconden
 • VK (VKontakte): 3 seconden

Drie seconden, dat is wat op vele platformen bepaalt of jouw video (ad) al dan niet telt als ‘een view’. Op een gegeven moment is er in het socialemedialandschap bepaald dat dit de maatstaf moet zijn. Nochtans is drie seconden niet veel.

In deze categorie moet je er dus rekening mee houden dat mensen mogelijks je bericht wel hebben zien passeren, maar niet echt gekeken hebben. Zo kunnen video’s op LinkedIn afspelen terwijl de kijker gewoon aan het doorscrollen is naar het volgende bericht. X heeft de 50%-regel uitgevonden om dit tegen te gaan, maar vereist wel slechts 2 seconden kijktijd, in tegenstelling tot de meeste andere platformen. Enkel Snapchat volgt X in deze redenering.

Het voordeel van zo snel de views te tellen, is wel dat je andere accuratere cijfers hebt, zoals gemiddelde kijktijd. Bovendien kan je ook makkelijker retargeten met veel data, al is deze data misschien minder kwalitatief.

Categorie 3: kwaliteit boven kwantiteit

Platformen in deze categorie.

 • Tiktok: 6 seconden
 • YouTube Shorts: 10 seconden
 • YouTube: de lengte van die video, tenzij de video langer dan 30 seconden is

Wil je enkel mensen meetellen die je video toch een tijdje bekeken hebben? Dan heb je voor (korte) video content eigenlijk niet heel veel opties. De twee grootste in deze categorie zijn TikTok en YouTube. Nochtans is deze categorie eigenlijk de interessantste als het op betaalde advertenties aankomt: je weet direct wie een bepaald niveau van interesse heeft.

Achter sociale media platformen zit een businessmodel, daarom kiezen velen ervoor om de tijd voor een view te beperken om zoveel mogelijk views voor een bepaald budget te realiseren. Een goede verhouding tussen impressies en views op TikTok en Youtube Shorts betekent dus veel meer dan op de platformen van de voorgaande categorieën.

Categorie 4: alleen als de viewer echt kijkt

Platformen in deze categorie.

 • YouTube: wanneer de video 30 seconden gekeken wordt, met uitzondering als er geklikt wordt of als de ad niet-skipbaar is of als een ad korter duurt dan 30 seconden.
 • Facebook live*: vanaf 30 seconden kijktijd
 • Twitch*: wanneer een livestream 5 minuten bekeken wordt

Nu komen we in de categorie waarin je je als advertiser niet snel zal begeven, tenzij je enkel op impressies gefocust bent. Deze categorie is, op YouTube na, gefocust op livestreaming. Hierin moet ook een onderscheid gemaakt worden, want iemand die een paar seconden kijkt naar een stream, is niet echt een stream aan het volgen.

YouTube valt een beetje tussen categorie 3 en 4, maar omdat de tijd die YouTube telt voor een echte view best hoog ligt tegenover de andere advertentiekanalen, rekenen we het toch tot deze categorie.

Aan de slag met video data

Natuurlijk komt er zowel bij content creatie als advertisement meer kijken dan hoeveel mensen je content gezien hebben. Wil je dus een goede strategie of een goede uitvoerende partner voor sociale media, kijk dan zeker eens naar onze social kick-pakketten of neem contact met ons op.