Meten is weten…en dat geldt uiteraard ook voor jouw marketingcampagnes

Om te weten of je marketingcampagne succesvol geweest is, moet je na afloop van de campagne uiteraard de gemeten resultaten beoordelen. Maar, er zijn zoveel verschillende parameters die je kunt meten en analyseren dat het niet altijd voor de hand liggend is welke écht relevant zijn. Om het succes van je marketingactiviteiten te achterhalen, is het dus belangrijk om de juiste data te meten en conclusies te trekken op basis van de écht relevante data. En welke dat precies zijn, hangt af van de doelstellingen die je op voorhand hebt bepaald bij het uitdenken van je marketingcampagne, en de KPI’s die hiermee samenhangen.

Stel de juiste doelen voor je campagne 

Voor je van start gaat met het uitvoeren van je marketingcampagne, is het belangrijk om het doel duidelijk in kaart te hebben, zodat je achteraf kan meten of de campagne succesvol is geweest. Is het doel van je campagne om meer bezoekers naar je website te krijgen? Dan kan je bijvoorbeeld meten hoeveel unieke bezoekers jouw website krijgt. Maar als het doel van je campagne is om meer klanten te vergaren, is het meten van bezoekers niet voldoende om het succes van de campagne te bepalen. 

Om de voortgang van de doelstelling te monitoren, leggen we KPI’s ofwel Key Performance Indicators vast die meten in hoeverre een bepaald doel wordt behaald. Omdat het succes van de marketingactiviteiten wordt bepaald op basis van deze variabelen, is het aanbevolen om deze SMART te formuleren: Specific, Measurable, Attainable, Relevant en Time-bound. Zo bepaal je KPI’s die duidelijk, meetbaar, conform de bedrijfsdoelstellingen en realistisch zijn, en een duidelijk eindpunt hebben. Met KPI’s die SMART geformuleerd zijn, vermijd je dat er na afloop nog een interpretatie van de resultaten moet gebeuren om te bepalen in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen tot het bereiken van jouw doelen. Met een vier- of vijftal KPI’s heb je voldoende meetpunten om je marketingactiviteiten te evalueren. 

Hoe kies je juiste KPI’s?

Zoals hierboven aangehaald, moeten de KPI’s een weerspiegeling zijn van jouw doelen, op korte en/of lange termijn. Een mogelijk vertrekpunt om je KPI’s te formuleren, is ze in te delen in verschillende categorieën. Een veelgebruikte indeling hiervoor is het Smart Insights RACE-model, waarbij je KPI’s onderverdeeld in reach, action, conversions en engagement. Elk van deze vier stappen speelt in op een andere fase van de customer lifecycle: 

  • Reach: het creëren van naamsbekendheid van een merk, producten of diensten door relevant verkeer naar eigen kanalen te genereren. De KPI’s in deze fase kunnen bijvoorbeeld het aantal unieke bezoekers of de bounce rate zijn. 
  • Action: websitebezoekers overhalen om een volgende stap te nemen. Dit is de fase waarin leads worden gegenereerd. Het aantal leads of de verhouding leads op het totaal aantal bezoekers voor deze fase kunnen hierbij dus KPI’s zijn. 
  • Conversion: het moment wanneer een prospect een aankoop doet en klant wordt. Mogelijke KPI’s zijn dan het aantal aankopen of het percentage klanten op het totaal aantal bezoekers.
  • Engagement: het uitbouwen van een langetermijnrelatie met klanten. Hierbij kan bijvoorbeeld het percentage klanten die herhaalde acties uitvoeren een KPI zijn.

Meten en verbeteren

Door het vastleggen van KPI’s en deze op regelmatige tijdstippen te evalueren, kan je beoordelen of je marketingactiviteiten het gewenste effect hebben. Vergelijk de actuele resultaten met de KPI’s om in de gaten te houden of de activiteiten het gewenste effect hebben. Zo krijg je ook duidelijk in beeld wanneer je deze marketingactiviteiten eventueel moet bijsturen. 

Door het bepalen van duidelijke KPI’s voor al je marketingactiviteiten en deze achteraf te evalueren, ga je bovendien steeds beter in kaart krijgen welk resultaat je mag verwachten van bepaalde marketingactiviteiten en welke activiteiten het beste werken voor jouw doelgroep. Hierdoor ga je steeds een meer accurate forecast kunnen geven van je marketingactiviteiten, en kan je best practices bepalen en toepassen. 

Krijg in één oogopslag inzicht in de performance van jouw marketingactiviteiten

De voorbeelden van de KPI’s hierboven ga je in de meeste gevallen niet allemaal in dezelfde tool kunnen terugvinden. Je zal dus verschillende bronnen moeten raadplegen, hierin gegevens gaan opzoeken en deze vervolgens interpreteren om een goed beeld te krijgen van jouw marketingresultaten. Bijvoorbeeld vanuit je socialemediakanalen, Google Ads, Google Analytics, marketing automation of een e-mail tool. Het uitvoeren van goede tussentijdse evaluaties op regelmatige tijdstippen is hierdoor moeilijk en omslachtig. 

Om dit probleem te verhelpen, heeft Side&Kick een Digital Marketing Dashboard ontwikkeld dat je in één oogopslag inzicht geeft in de belangrijkste marketing KPI’s van jouw bedrijf. In dit Marketing Dashboard worden gegevens uit verschillende bronnen gecombineerd tot één overzicht waardoor jij altijd en overal de real-time marketingresultaten van jouw bedrijf kan bekijken en presenteren.

Heb je je KPI’s nog niet in kaart? Geen probleem! Want Side&Kick adviseert je bij de onboarding en set-up van het Digital Marketing Dashboard bovendien over welke KPI’s het meest nuttig zijn voor de doelen die je met jouw bedrijf wil bereiken. 

Lees meer over het Digital Marketing Dashboard en neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Related Posts